Podpis memoranda o spolupráci s indonézskou Andalas University

vložil: SPU Web Editor

Prorektor SPU pre strategický rozvoj doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD., prijal 23. októbra delegáciu z indonézskej Andalas University, ktorú viedol rektor prof. Dr. Tafdil Husni.

Prorektor Lančarič  v krátkom príhovore vyzdvihol aktívnu spoluprácu s Andalas University (AU), ktorá sa začala už v roku 2011 v rámci spoločného projektu SPU, AU a spoločnosťou Osivo. Projekt bol zameraný na šľachtenie a následné pestovanie odrody pšenice v tropických klimatických podmienkach Indonézie. SPU vtedy vyškolila odborníkov v danej oblasti a pripravila učebné materiály, ktoré sú aj v súčasnosti cenným zdrojom informácií.

Členovia delegácie ocenili aj návštevu výskumného centra AgroBioTech, počas ktorej predložili konkrétne návrhy vedeckovýskumnej spolupráce.

Obe univerzity majú záujem rozvíjať rozbehnutú spoluprácu, čo dokazuje aj podpis spoločného memoranda.

Späť