Nitra nadviaže spoluprácu s juhokórejským mestom Gyeongju

vložil: SPU Web Editor

Primátor Nitry Jozef Dvonč privítal 4. apríla v kongresovej sále mestského úradu delegáciu z juhokórejského mesta Gyeongju, vedenú primátorom Choi Yangom Sikom. Na prijatí sedemčlennej delegácie sa zúčastnili aj mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci oboch krajín, Dušan Bella a Sang-hoon Park, ako aj rektor SPU prof. Peter Bielik a prorektor UKF doc. Miroslav Tvrdoň.

„Naše mestá majú viacero spoločných znakov. Patríme k najstarším na našich kontinentoch, máme bohatú históriu a spája nás aj podobné smerovanie,“ uviedol primátor Jozef Dvonč. Na jeho slová nadviazal primátor Choi Yang Sik, ktorý povedal, že vidí obrovskú šancu na spoločné nazeranie na budúcnosť. 

Výsledkom návštevy bolo podpísanie Zmluvy o zámere nadviazať spoluprácu medzi mestami Gyeongju a Nitrou. Predstavitelia oboch miest deklarovali spoluprácu vo viacerých oblastiach. V zmluve je, že obe strany budú zlepšovať vzájomné porozumenie a uskutočňovať priateľské výmeny založené na princípe dobrej vôle a rovnosti. Budú sa snažiť pozdvihnúť spoluprácu v každej oblasti, vrátane ekonomiky, kultúry, cestovného ruchu a mestského manažmentu. Obe strany súhlasia s výmenou informácií a vzájomnou spoluprácou s cieľom dosiahnuť spoločné záujmy.

     Intenzívne rokovania o možnostiach spolupráce medzi našimi mestami prebiehali od 26. apríla 2012, keď Nitru navštívil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Kórejskej republike Dušan Bella, ktorý bol iniciátorom nadviazania tejto spolupráce. Kórejčania navštívili Nitru prvýkrát minulý rok v auguste.

Ľudmila Synaková

Späť