Na projekte Hovorme o jedle sa podieľala aj Fakulta ekonomiky a manažmentu

vložil: SPU Web Editor

Šestnásty november sa tradične niesol v znamení odovzdávania cien víťazom súťažných aktivít šiesteho ročníka týždňa Hovorme o jedle. Aj tento rok sa Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU ako odborný garant projektu zúčastnila na slávnostnom vyhodnotení v priestoroch hotela Carlton v Bratislave.

Organizátorom projektu, do ktorého sa tento rok zapojilo celkovo 452 základných škôl, bola Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spolu s Centrom rozvoja znalostí o potravinách. Počas októbrového týždňa mohli žiaci tvoriť, maľovať, písať úvahy, eseje a po novom už aj fotografovať na témy spojené s jedlom, potravinami a správnymi stravovacími návykmi. Prof. Ľudmila Nagyová, Ing. Mária Holienčinová, PhD. a Ing. Zdenka Kádeková, PhD., ako členky hodnotiacej komisie za FEM, pomohli z množstva projektov vybrať tie najoriginálnejšie.

Cieľom projektu Hovorme o jedle je podnietiť diskusiu na základných školách medzi žiakmi, učiteľmi, ale aj rodičmi o potravinách, správnych stravovacích návykoch, zdravom životnom štýle a vhodnom výbere potravín, a tak medzi mladou generáciou budovať povedomie o význame potravín pri podpore domácich producentov.

Šiesty ročník týždňa Hovorme o jedle pozostával zo štyroch aktivít: súťažno-vzdelávacia aktivita Hovorme o jedle, výtvarná súťaž Chutné maľovanie, literárna súťaž Kúzlo dobrého jedla a fotografická súťaž Očami gurmána.

 „Všetci vnímame, že v spoločnosti silno rezonujú agropotravinárske témy a v tejto súvislosti môže takáto súťaž prispieť k tomu, že sa o nich bude ešte viac rozprávať,“ povedal predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho na tlačovom brífingu. Podľa jeho slov, stravovacie návyky detí sú dôležité a rodičia s učiteľmi im majú viac priblížiť oblasť potravín.

Na snímke zľava: pedagogičky Katedry marketingu a obchodu FEM M. Holienčinová a Z. Kádeková s doktorandkou A. Harizi

Späť