FZKI: Interaktívnu experimentálnu záhradu na jeden deň otvorili pre verejnosť

napísal Renáta Chosraviová

Celý sortiment tulipánov či nádherné bielo kvitnúce narcisy mohli 12. apríla obdivovať návštevníci, ktorí zavítali na verejnú prehliadku Interaktívnej experimentálnej záhrady Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Išlo o prvé otvorenie záhrady pre verejnosť, z ročne plánovaných troch verejných prehliadok.  

Interaktívna experimentálna záhrada sa nachádza v zadnej časti areálu fakulty na Tulipánovej ulici na celkovej ploche 850 m², je vytvorená a udržiavaná študentmi. Slávnostne je otvorili v septembri minulého roka a slúži na praktické vzdelávanie študentov FZKI v študijnom programe záhradná a krajinná architektúra, špecializovaných na kvetinárstvo a výsadbový dizajn s bylinami.

V rámci verejnej prehliadky záhrady sa konala individuálna, ako aj komentovaná prehliadka a debaty o cibuľovinách so študentmi, ktorí pod vedením gestorky záhrady Ing. Dagmar Hillovej, PhD., návštevníkom priblížili problematiku koncipovania bylinných výsadieb, najmä ich jarnú fázu.

„Zmyslom takéhoto podujatia je sprostredkovať záujemcom praktické vzdelávanie o rastlinách, ktoré sa realizuje na SPU, ako aj skúsenosti fakulty s projektovaním trvalej záhrady. Podujatie má zároveň pridanú hodnotu pre našich študentov, ktorí okrem toho, že si v praxi overujú svoje teoretické poznatky a získavajú manuálnu zručnosť pri projektovaní a realizovaní bylinných výsadieb, nadobúdajú aj komunikačné zručnosti a schopnosti prezentovať svoju prácu a skúsenosti, reagovať na otázky, čo je jedna z podstatných zručností záhradného architekta,“ povedala Ing. D. Hillová.

O svoje skúsenosti a postrehy ako študenti zabezpečili jarnú údržbu záhrady sa s nami krátko podelila Jana Antónia Longauver z 2. ročníka študijného programu záhradná architektúra a inžinierstvo. V súčasnosti, po ich činnosti, záhrada naberá dynamiku.

Interaktívna experimentálna záhrada je vytvorená tak, aby bola celoročne premenlivá. Aj verejná prehliadka, ktorá je naplánovaná trikrát do roka, bude vždy zameraná na inú skupinu rastlín.

„Aktuálnu jarnú prehliadku sme otvorili sortimentom cibuľových a hľuznatých rastlín, v  lete budeme prezentovať typické európske trvalky známe svojou pestrosťou a na jeseň chceme ukázať, ako sa záhrada chystá na zimovanie, aká je krásna v tomto období počas prefarbenia  listov a čo v nej treba urobiť, aby bola estetická aj v priebehu zimy,“ dozvedeli sme sa.

Späť