Fakulta biotechnológie a potravinárstva privítala budúcich maturantov

vložil: SPU Web Editor

Pre záujemcov o štúdium na Fakulte biotechnológie a potravinárstva (FBP) sa otvorili brány 8. februára. Návštevníci v prvej časti programu získali základné informácie o fakulte, možnostiach štúdia, odbornej praxi, prijímacom konaní, uplatnení absolventov a pod.

Dozvedeli sa, že fakulta vychováva odborníkov v oblasti  biologických vied, pričom sa zameriava na spracovanie, skladovanie, technologické úpravy poľnohospodárskych surovín potrebných na výrobu potravín, hodnotenie kvality produktov aj hotových potravín. Jej absolventi musia byť schopní zabezpečiť produkciu kvalitných, zdraviu bezpečných a  prospešných potravín, t.j. potravín nového typu.  

V druhej časti programu budúci vysokoškoláci v sprievode študentov a doktorandov FBP navštívili špičkové priestory výskumného centra AgroBioTech a jednotlivé katedry, kde sa mohli na vlastné oči presvedčiť o podmienkach výučby, výskumu a ďalšieho rozvoja.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva ponúka 6 študijných programov na bakalárskom a 4 na inžinierskom stupni štúdia.

Prihlášky na bakalárske štúdium treba podávať do 30. apríla, prijímacie konanie sa uskutoční 13. – 14. júna. Najbližší Deň otvorených dverí na FBP pripravujú 15. marca. Viac na www.fbp.uniag.sk

Späť