Adepti záhradnej a krajinnej architektúry sa predstavujú v knižnici

vložil: SPU Web Editor

Slovenská poľnohospodárska knižnica prináša svojim používateľom a návštevníkom v mesiaci knihy popri odborných službách, ktoré celoročne poskytuje, zážitok navyše. Možnosť  nahliadnuť do tvorby študentov  Katedry krajinnej a záhradnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Projekty, priestorové modely, obrazy. Rôznorodé výstupy budúcich odborníkov, ktorí budú utvárať vzhľad našej krajiny.

„Sú tu práce študentov, absolvujúcich predmety architektonická tvorba, priestorová kompozícia, záhradné a parkové úpravy, dizajn záhradnej a parkovej tvorby, verejnej zelene a workshopy architektonickej tvorby“, informovala Ing. Denisa Halajová, PhD., vedúca Katedry záhradnej a krajinnej architektúry FZKI. Možno tu vidieť  projekty,  zamerané  na  tvorbu objektov záhradnej a krajinnej architektúry. Napríklad návrh sídliska a parku na Mikovíniho ulici či park okolo našej univerzity, ale aj výsledky workshopu architektonickej tvorby, v rámci ktorého študenti  minulý rok pracovali na návrhoch rozšírenia kúpaliska v Poľnom Kesove vrátane  riešení zelene a oddychových plôch pre návštevníkov, mobiliáru či detských ihrísk. Vedúca katedry pripomína, že  študenti sa  radi zapájajú do terénnych prác, kde môžu dať voľný priebeh svojej kreativite na konkrétnom zadaní.  Ich návrhy sú zároveň  inšpiráciou pre investora, ako možno daný priestor pretvoriť.

Druhú súčasť komornej výstavy, ktorú iniciovalo vedenie knižnice, tvoria výtvarné diela študentov, inšpirované prírodnými motívmi. Je to doslova dôkaz  o talente mladých adeptov krajinnej a záhradnej architektúry, ktorý je  podľa Mgr. art. Soni Bellérovej, pedagogičky katedry,  nevyhnutnou podmienkou prijatia na fakultu. Na talentových skúškach sa testuje výtvarné cítenie budúcich študentov, ale aj penzum znalostí, ktoré sa v prvých ročníkoch rozvíjajú na predmetoch zameraných na kreslenie, priestorovú kompozíciu a podobne. „Možno povedať, že kreslenie je akýmsi predskokanom návrhárskej činnosti“, vraví Soňa Bellérová a pozýva na prehliadku obrazov svojich študentov.  Nenechajte si ujsť túto príležitosť, ktorá potrvá do konca marca.                   

KP

 

Späť