FZKI: Miroslava Kačániová a Attila Tóth získali prestížne ocenenia za vedu a techniku

napísal

Slovensko aj tento rok pozná laureátov prestížnej Ceny za vedu a techniku. Medzi ocenenými sú aj dvaja pedagógovia z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre - prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., z Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva a Ing. Attila Tóth, PhD., z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry.

Z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej si v rámci slávnostného galavečera 7. novembra v Incheba Expo Bratislava prevzalo ocenenie za prínos v oblasti vedy, techniky a inovácií sedemnásť vedeckovýskumných osobností. Podujatie bolo vyvrcholením 16. ročníka celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2019.

Poslaním Ceny za vedu a techniku je oceniť mimoriadne a vynikajúce výsledky v oblasti vedy a techniky dosiahnuté na Slovensku, ako aj zvyšovať záujem o rozvoj vedy a techniky v spoločnosti.

Tohtoročnú Cenu za vedu a techniku odovzdali v piatich kategóriách (osobnosť vedy a techniky, celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky, osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, popularizátor vedy a vedecko-technický tím roka). Návrhy na ocenenie predložili vrcholní predstavitelia ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, SAV, predstavitelia sektora VŠ, reprezentatívnych združení zamestnávateľov a občianskych záujmových združení.

Ocenené osobnosti z SPU

V kategórii Osobnosť vedy a techniky bola ocenená prof. Miroslava Kačániová, za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu a vývoja biologicky účinných a prírodných látok so zameraním na mechanizmy účinku týchto látok na antimikrobiálnu, antibiofilmovú a antikarcinogénnu aktivitu.

V kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov bol ocenený Ing. Attila Tóth, PhD., za mimoriadny prínos pre rozvoj vedy v oblasti krajinnej architektúry prostredníctvom výskumu zelenej infraštruktúry, jej plánovania, tvorby a implementácie.

Späť