FEM: Nestlé Day 2019 ponúkol poznatky aj inšpiráciu

napísal

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu privítali 20. novembra zástupcov Nestlé - najväčšej potravinárskej spoločnosti, s ktorou dlhodobo spolupracujú pri prepájaní skúseností z praxe s teoretickými poznatkami študentov. Cieľom organizátorov je zvyšovať uplatniteľnosť absolventov na trhu práce.

Druhý ročník úspešného podujatia, ponúkol bohatý celodenný program. Študenti, zamestnanci i návštevníci pavilónu S mali možnosť zavítať do stánku Nestlé, ochutnať produkty a diskutovať s manažérmi a stážistami spoločnosti. Záujem bol veľký a tém neúrekom.Výberové prednášky na tému Nestlé pre mladých a Riadenie pracovných tímov poskytli študentom, okrem praktických poznatkov a skúseností, aj priestor na zamyslenie - ako a prečo kreovať svoju hodnotu teraz a zúročiť ju v budúcnosti. Interaktívne zadania, realizované počas celého dňa na cvičeniach na Katedre manažmentu a Katedre marketingu a obchodu preverili pripravenosť budúcich inžinierov čeliť výzvam biznisu. Úspešne.

Organizátori veria, že tradícia obľúbeného a úspešného podujatia bude pokračovať a otvárať brány poznania aj v budúcnosti... Už teraz sa začínajú pripravovať na tretí ročník.

Späť