FEM: Laboratórium spotrebiteľských štúdií alebo pozrieť sa na bežné veci inak...

napísal

Posunúť vzdelávanie a výskum na Slovensku v oblasti obchodu, marketingu, manažmentu a  ekonómie s využitím najnovších technológií, je cieľom štvorročného projektu – vytvorenia unikátneho Laboratória spotrebiteľských štúdií na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Ide o simulovaný predajný priestor na podrobné skúmanie nákupného procesu, rozhodovania kupujúceho a trénovanie praktického retailingového merchandisingu, ktorý slávnostne otvorili 16. októbra.

Originálny a neprevzatý koncept  zrealizovala skupina odborníkov a  nadšencov pre inovatívne výskumné riešenia v oblasti obchodu, pod metodickým vedením Ing. Jakuba Berčíka, PhD., s podporou Katedry marketingu a obchodu, vedenia FEM a SPU v Nitre, ako aj partnerov a sponzorov.  

Ako povedala dekanka FEM prof. Elena Horská, laboratórium bude prednostne slúžiť ako výučbové pracovisko pre študentov, ktorí si budú môcť sami na sebe otestovať vplyv marketingu i neuromarketingu na zákazníka. V druhej etape chce fakulta rozšíriť spoluprácu s praxou a komerčnou sférou a podľa slov dekanky, už v súčasnosti získali niekoľko významných národných projektov. Autor konceptu Jakub Berčík, konštatoval, že moderný trend je skúmať spotrebiteľa z hľadiska psychologického. „Ekonomické štúdie preukazujúce, že nákupné rozhodovanie je prevažne emocionálny proces, ktorý, je až neskôr racionálne zdôvodnený, nebudú riešením pre všetky problémy v ekonómii. Avšak v niektorých prípadoch môžu identifikovať prelomové zistenia predtým,  ako sa vynaložia značné náklady,“ povedal J. Berčík. Na slovenských univerzitách je oblasť neuromarketingu skôr na úrovni teoretických poznatkov, samostatný výskum je zriedkavý. Súvisí to s finančnou náročnosťou softvérov, citlivá je aj otázka etických princípov pri výskume.

                                                 Vybavenie Laboratória spotrebiteľských štúdií

Novootvorené laboratórium pozostáva z  hlavnej a kontrolnej miestnosti. Hlavná miestnosť slúži na realizovanie výskumov v oblasti marketingu, manažmentu a ekonómie s využitím biometrických a neurozobrazovacích prístrojov (obdobných, ako sa používajú v lekárstve na diagnostiku). Pozostáva zo štyroch častí - simulovaného predajného priestoru  na podrobné skúmanie nákupného procesu a rozhodovanie človeka pri výbere produktov, multifunkčného senzorického stola s implicitným získavaním spätnej väzby pre skúmanie vnímania výrobkov, obalov, dizajnu či použitých materiálov, aromatizačného boxu pre skúmanie vplyvu vôní na vnímanie a preferencie človeka a napokon univerzálnej časti pre výskum reklám, webov a online aplikácií. Na rozdiel od iných pracovísk laboratórium umožňuje presné riadenie faktorov prostredia (nákupnej atmosféry) a aromatizácie, ktoré majú zásadný vplyv na rozhodovanie človeka, a teda umožňuje úplne nový koncept výskumných prístupov k zadaným témam z praxe.

Na budovanie laboratória FEM získala kolektívnym financovaním 100-tisíc eur od 30 sponzorov a v druhej etape (od roku 2016 doteraz) v  rámci jedného projektu VEGA, KEGA, dvoch projektov APVV a v koordináciách dvoch projektov Erasmus+ typu strategické partnerstvo, sumu vyše 900-tisíc eur.

 

Z monitorovania médií:

 RTVS:  http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/169679#2393

TV JOJ : https://videoportal.joj.sk/noviny/epizoda/58696-noviny-tv-joj

Pravda :  18. 10., online  

https://zurnal.pravda.sk/fenomen/clanok/488464-generacia-digitalneho-veku-meni-slovensko/

Západoslovenská televízia: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=5dJvq9gv2VQ

Roľnícke noviny: č 43, 24. októbra 2018, str. 3: Budú skúmať nákupné rozhodovanie

My Nitrianske noviny: roč. 27, 22. 10. 2018, str. 7:  Na univerzite vedia, ako ovplyvniť naše rozhodovanie pri nakupovaní

 

 

Go back