FEŠRR: Z prípadovej štúdie IMRD 2019

napísal

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre organizuje už pätnásty raz medzinárodnú prípadovú štúdiu v rámci programu International Master of Science in Rural Development (IMRD). Tento rok sa prípadová štúdia venuje téme regionálnej značky ako inovatívnemu nástroju pre komunitami vedený miestny rozvoj v SR.

Fakulta tak od 8. júla do 2. augusta hostí študentov z Peru, Bolívie či z Južnej Kórey. Program prípadovej štúdie je aj tento rok zaujímavo komponovaný a je kombináciou teoretického základu a praktického skúmania v teréne. Obe uvedené časti odborne zabezpečujú pedagógovia z FEŠRR – doc. JUDr. Lucia Palšová, PhD., prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD., a Ing. Ivan Takáč, PhD., v spolupráci s odborníkmi z praxe i SPU pod vedením Ing. Barbory Babjakovej, PhD.  V rámci terénneho výskumu študenti navštívia Miestnu akčnú skupinu – Malokarpatský región, kde budú v spolupráci s manažérom akčnej skupiny pracovať na plnení stanovených cieľov štúdie. Výsledky a výstupy prác študentov budú odprezentované na záver prípadovej štúdie aj za prítomnosti odborníkov z praxe a budú publikované formou správy na http://www.fesrr.uniag.sk/en/case-study-2019/ .

Späť