FEŠRR: S argentínskym profesorom o právnej ochrane vody

napísal

Vďaka grantovej podpore z programu ERASMUS+ K107 v dňoch 2. - 10. júla navštívil Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre prof. Leonardo Pastorino z partnerskej univerzity La Plata v Argentíne.

Počas akademickej pedagogickej mobility zabezpečil výberovú prednášku na Katedre práva FEŠRR, v rámci ktorej priblížil zaujímavú problematiku právnej ochrany vody v Argentíne, ako aj spoločné hospodárenie s týmto prírodným zdrojom. Na prednáške sa zúčastnili pedagógovia a mladí vedeckí pracovníci fakulty, ktorí prispeli k prínosnej odbornej diskusii. Argentínsky kolega počas návštevy na SPU prezentoval aj svoju univerzitu a možnosti pre rozvoj a spestrenie obojstrannej doterajšej spolupráce. Ako informovala prodekanka FEŠRR pre zahraničné vzťahy prof. Anna Bandlerová, fakulta predpokladá, že tradícia vzájomných akademických mobilít za účelom výučby a medzinárodných vedeckých podujatí bude mať aj v ďalších rokoch úspešné pokračovanie.

Go back