Fakulty SPU sa predstavili v Michalovciach

napísal

V športovej hale Gymnázia P. Horova v Michalovciach sa 26. novembra uskutočnil Veľtrh vysokých škôl, na ktorom sa prezentovali univerzity zo Slovenska a Českej republiky. Nechýbala ani Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Na veľtrhu sa predstavili štyri fakulty SPU: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technická fakulta. Ich zástupcovia predstavili stredoškolákom a výchovným poradcom možnosti štúdia na našej univerzite,  podmienky prijímacieho konania, možnosti uplatnenia absolventov, priblížili im študentský život v Nitre a i.

Ísť späť