ESET Science Award smeruje do finále. Medzi finalistami je aj profesor Marián Brestič z SPU

napísal

Nominantom na ocenenie ESET Science Award v hlavnej kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy je aj prof. Ing. Marián Brestič, PhD., z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

Ocenenie ESET Science Award udeľuje od roku 2019 Nadácia ESET. ESET Science Award je ocenenie, ktoré skladá poctu mimoriadnym osobnostiam slovenskej vedy. Organizátori sú presvedčení, že veda si zaslúži v našej spoločnosti dôležitejšie miesto. Osobnosti slovenskej vedy chcú predstaviť nielen cez ich medzinárodne uznané výsledky práce alebo prelomové objavy, ale aj ako ľudí, ktorí pre nás môžu byť vzorom. Veria, že kvalitná veda mení našu krajinu k lepšiemu a posúva ju vpred.

Po niekoľkomesačnom procese zberu dát a hodnotenia predstavila Nadácia ESET finalistov všetkých kategórií prvého ročníka ESET Science Award.

Hlavná kategória je Výnimočná osobnosť slovenskej vedy. Do finálovej päťky sa dostali dvaja zástupcovia SAV a po jednom vedcovi z Univerzity Komenského, Technickej univerzity v Košiciach a zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Z SPU v Nitre je nominovaný prof. Marián Brestič. Pôsobí na Katedre fyziológie rastlín FAPZ a zaoberá sa vplyvom klimatických zmien na poľnohospodárske rastliny.

Ďalšou kategóriou ESET Science Award je Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg.

„Všetci nominovaní sú v pravom slova zmysle výrazné osobnosti. Pri hodnotení prihlásených sme sa opreli o merateľné scientometrické údaje, ale zohľadňovali sme aj zapojenie do medzinárodných vedeckých projektov, kreativitu, komunikáciu, princípy vedeckej etiky, potenciálny dopad vedeckej práce, aj ohlas blízkych spolupracovníkov či študentov. Medzi finalistami sú aktívni vedci a pedagógovia, pre ktorých prípadný titul laureáta bude určite znamenať výrazný impulz do ďalšej práce pre vedu, výskum a vzdelávanie na Slovensku. Myslím, že obstojí tvrdenie, že v slovenskej vede, výskume a vysokom školstve sa napriek ťažkým podmienkam dejú zaujímavé veci,“ povedala  projektová manažérka ocenenia Paulína Böhmerová.

Laureátov kategórií Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov určí medzinárodná komisia na čele s nositeľom Nobelovej ceny za chémiu Danom Shechtmanom. O laureátovi kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodnú zástupcovia významných slovenských univerzít.

Všetci laureáti budú verejnosti predstavení počas galavečera 18. októbra.

 

Späť