Druhý ročník Dairy Campu predstavil budúcim farmárom firemné know-how. Dokázal, že práca v poľnohospodárstve má zmysel

napísal

Študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre  mali  počas leta príležitosť prihlásiť sa na Dairy Camp, päťdňovú stáž na jednej z najmodernejších fariem dojníc v strednej Európe. Spoločnosť AGROCONTRACT Mikuláš, ktorá toto podujatie organizuje už po druhýkrát, patrí medzi špičku domácich a európskych prvovýrobcov kravského mlieka. Cieľom unikátneho projektu je vyhľadávať talentovaných študentov stredných a vysokých škôl so zameraním na veterinárne lekárstvo a živočíšnu výrobu a ponúknuť im možnosť intenzívne konfrontovať naučenú teóriu s realitou v praxi. Trinásť stážistov malo od 12. do 17. júla možnosť reálne si osvojiť najnovšie vedomosti a praktické úkony potrebné pri chove dojníc. Zároveň sa prostredníctvom networkingu spoznávali s rovnako motivovanými mladými ľuďmi a potencionálnymi zamestnávateľmi.

Oslovili sme Bc. STANISLAVU DROTÁROVÚ, študentku 1. ročníka inžinierskeho štúdia na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov, ktorá sa na tohtoročnom Dairy Campe zúčastnila. Zaujímalo nás, ako sa dozvedela o tomto zaujímavom projekte a prečo sa prihlásila.

Prvú zmienku o ponuke stáže na farme dojníc a výbere piatich študentov som zachytila začiatkom semestra na vyučovaní. Myšlienka ma nadchla, a tak som si, samozrejme, vyhľadala bližšie informácie na webovej  stránke dairycamp.sk. Chcela som získať nové vedomosti a skúsenosti z praxe, tak som sa prihlásila. Zaujalo ma tiež fungovanie takej veľkej spoločnosti, ako je AGROCONTRACT Mikuláš, a.s. , a to najmä so zreteľom na manažérske riadenie množstva ľudí a zároveň na chov veľkého stáda dojníc. Ďalším motivačným faktorom bolo udelenie štipendia a podpora zo strany univerzity. Kritériá výberového konania zahŕňali vynikajúci študijný priemer a nadväznosť diplomovej práce na chov hovädzieho dobytka. Bola som jedným zo šťastlivcov, ktorí úspešne prešli výberom. :-)

Aký bol váš prvý dojem, keď ste sa na farme rozhľadeli?

Nadšenie. Prvý kontakt s chovom bol, priznám sa, cez okno konferenčnej miestnosti, kde sme mali priamy výhľad na kruhovú dojáreň. Vládol tam pokoj a harmónia. Bolo krásne sledovať hladký priebeh celého procesu dojenia, keď nielen zamestnanci, ale dokonca aj zvieratá presne vedeli, čo majú robiť. Človek sa v tej chvíli začal neskutočne tešiť na všetko, čo ho bude počas nasledujúcich dní čakať a zároveň vedel, že to bude stáť za to. Musím priznať, že tento pocit pretrval až do konca.

Kolotoč seminárov, prednášok, praktických cvičení, tímových workshopov... Stihnúť všetko za päť dní muselo byť časovo dosť náročné.

Program bol nabitý od prvého dňa. Rána nám začínali pred šiestou hodinou a po raňajkách sme sa presunuli na farmu. Témy, odborné semináre, časový harmonogram a praktické zručnosti sa líšili v závislosti od preberanej témy konkrétneho dňa. Počas piatich dní sme prešli od manažmentu chovu teliat, jalovíc a dojníc cez manažment kŕmenia, dojenia a reprodukcie až po manažment zdravia končatín. Všetky získané informácie sme si precvičili aj v praxi, ako napríklad úpravu paznechtov, správnu techniku dojenia či vyšetrenie čerstvo otelených kráv. Každý deň nás čakali prednášky, ktoré viedli odborníci z celého sveta, ako napríklad Dr. Peter Edmondson z Veľkej Británie, Lorin Grams a Eric McNeilly z USA, ale aj domáci prednášajúci, napríklad Ing. Ľubomír Zajac alebo Ing. Marián Záhumenský. Po krátkom obede sme v programe pokračovali až do šiestej hodiny. Po večeri sme mali každý deň naplánovaný teambuilding, no musím priznať, že už po prvom dni bol každý z nás večer tak unavený z veľkého množstva nových informácií, že sme rýchlo zaspali. Počas týždňa sme, okrem odborných seminárov, stihli aj spoločnú opekačku a na záver nás čakalo prezentovanie skupinových projektov. V posledný deň prebehla panelová diskusia a uzatvorenie celého týždňa spojené s poďakovaním a predávaním certifikátov o absolvovaní projektu.

Ktorá z množstva prednášok na vás najviac zapôsobila?

Myslím, že nebudem hovoriť len za seba, ale je veľmi náročné vybrať najzaujímavejšiu prednášku či program. Všetky boli vysoko prínosné, odborné, pútavé a človeku bolo ľúto, že netrvajú dlhšie. Napríklad  JUDr. Martin Záhumenský mal viacero prednášok o odborných a manažérskych úlohách a chode spoločnosti AGROCONTRACT Mikuláš, a.s., alebo Dr. Peter Edmondson nám pútavo rozprával o anatómii mliečnej žľazy a mastitídach. Každý z prednášajúcich a odborných lektorov dal do prednášania a výučby maximum, preto všetkým patrí obdiv a úprimné poďakovanie za prácu, ktorú vykonali.

Určite ste zažili aj kopec zábavy...

Zábavou pre všetkých bolo najmä skúšanie teórie v praxi. Úprava paznechtov alebo inseminovanie vyzerajú veselo, avšak len do chvíle, kým človek nezistí, že je to ľahké iba na papieri a v skriptách... :-)

Čo vám dal Dairy Camp 2020? Naplnili sa vaše očakávania?

Zdá sa to byť krátka doba, avšak počas  týždňa sme všetci nadobudli nielen odborné poznatky a skúsenosti z praxe, ale zároveň sa vytvorili aj nové priateľstvá a spoločné zážitky. Jednou zo zaujímavých spoločných chvíľ bola aj prvá skúsenosť s dojením v kruhovej dojárni. V tej chvíli sme si všetci uvedomili, že zamestnanci na úseku dojenia to nemajú jednoduché a zároveň sme ich začali obdivovať za ľahkosť, pokoj a presnosť, s akou svoju prácu vykonávajú. Rovnako to bolo aj so skúšaním a učením sa na ostatných pozíciách spojených so starostlivosťou o dojnice. Priznám sa, očakávania som mala veľké, predsa len, cena za kurz nebola pre študenta-samoplatcu malá, no stáž a jej priebeh moje očakávania prekonali.

Čo by ste odporučili študentom, ktorí zvažujú účasť v budúcnosti?

Ísť do toho a nebáť sa. Projekt Dairy Camp nie je o zistení toho, čo nevieme, nie je o súperení s ostatnými a predbiehaní sa. Je to o pochopení princípu vzájomnej spolupráce, doplnenia si praxe a informácií, kooperovaní a vzájomnej podpore. Rodina Záhumenských už druhý rok prijala medzi seba mladú generáciu budúcich farmárov. Nebála sa im predstaviť svoje know-how a dokázať, že práca v poľnohospodárstve má zmysel. Ak by sa ma niekto opýtal, či niečo z kurzu ľutujem, tak len to, že netrval dlhšie. Vrelo odporúčam! :-)

Študujete na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre v programe výživa zvierat a krmivárstvo. Prečo ste si vybrali práve túto oblasť?

Vďaka rodinnému zázemiu mám k nej veľmi  blízko. Vyrastala som v rodine zootechnikov. Otec je jedným z úspešných absolventov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v odbore manažment živočíšnej výroby a v súčasnosti sa venuje výžive zvierat, mamina pracovala ako zootechnička na farme dojníc na východe Slovenska. Obaja rodičia nás so sestrou od mala vodili po farmách, kde sme vyjedali s teliatkami sušené mlieko a naháňali sa s rodinným dalmatíncom pomedzi maštale. Už vtedy som si budovala vzťah s hospodárskymi zvieratami, prírodou a poľnohospodárstvom. Po ukončení gymnázia nastal výber vysokej školy a rodičov úprimne prekvapilo, že som si zvolila SPU v Nitre...

Dairy Camp nebola vaša prvá letná stáž, aj keď určite najintenzívnejšia...

Každý rok vďaka programu Erasmus+ absolvujem letné stáže na poľnohospodárskych podnikoch so zameraním na manažment chovu hospodárskych zvierat. Prvé roky v Českej republike so zameraním na chov hovädzieho dobytka, vlani v Dánsku so zameraním na chov ošípaných a tento rok, aj napriek pandemickej situácii, som opäť v Českej republike na stáži so zameraním na výživu hospodárskych zvierat. Po ukončení štúdia by som chcela absolvovať viac podobných vzdelávacích programov, ako je Dairy Camp, a zostať pracovať v odbore. Verím, že sa mi to podarí. :-)

Na záver by som sa chcela úprimne poďakovať dekanovi FAPZ doc. Ing. Petrovi Ondrišíkovi, PhD., za možnosť zúčastniť sa na tomto úžasnom projekte, ktorý otvára mladým ľuďom možnosť profesijného rastu a zároveň sa poďakovať rodine Záhumenských zo spoločnosti AGROCONTRACT Mikuláš, a.s., za ich ochotu, otvorenosť a energiu, vynaloženú  na prípravu a priebeh projektu Dairy Camp.

 

Pohľad na novú maštaľ

 

 

Prvý kontakt s farmou

 

 

Vyšetrenie zdravotného stavu teliat v praxi

 

 

Odborné semináre v plnom prúde

 

 

Prvé dojenie v kruhovej dojárni

 

 

Spoločná opekačka

 

 

Manažment kŕmenia v praxi

 

 

„Malá veľká rodina“

 

 

Späť