Cenu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied získal Peter Šedík z FEM

napísal

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied (SAPV) vyhlásila 21. novembra víťazov celoštátnej súťaže mladých vedeckých pracovníkov.

V odbore Ekonomika a manažment zvíťazil Ing. Peter Šedík, PhD., z Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. Ocenenie získal za súťažnú prácu Honey: food or medicine? A comparative study between Slovakia and Romania, publikovanú v karentovanom časopise British Food Journal.

Súťaž SAPV je určená mladým vedeckým pracovníkom do 35 rokov pracujúcim v oblasti pôdohospodárskych vied alebo príbuzných vedeckých odborov. Hlavným poslaním súťaže je prezentácia výsledkov tvorivej práce mladých vedeckých pracovníkov v oblasti pôdohospodárskych vied, zvýšenie záujmu odbornej verejnosti v SR o činnosť mladých vedeckých pracovníkov, podpora záujmu mladej generácie o prácu vo výskume a vývoji, zvýšenie atraktivity vedeckej kariéry ako aj zvýšenie záujmu médií o problematiku pôdohospodárskej vedy.

 

Ísť späť