BZ: Kurz kvetinárstva zamerali na produkciu trvaliek

napísal

Kurz kvetinárstva

Botanická záhrada SPU v Nitre sa 17. - 21. mája stala priestorom pre realizáciu kurzu kvetinárstva.

Pod vedením garantky predmetu doc. Dagmar Hillovej z Katedry biotechniky zelene FZKI, riaditeľky Botanickej záhrady SPU a zamestnancov BZ - Ing. Noemy Péterovej a Michala Tomka, si študenti osvojili skúsenosti a zručnosti nevyhnutné pri práci v prevádzke na produkciu trvaliek. Kurz bol realizovaný v Produkčnej škôlke BZ SPU, ktorá zabezpečuje sadbový materiál pre výsadby v parku botanickej záhrady.

Ako informovala D. Hillová, počas kurzu študenti zabezpečili odburinenie matečnice trvaliek a jej následnú výsadbu, osvojili si zručnosti pri vegetatívnom rozmnožovaní trvaliek, nadobudli skúsenosť so sortimentom trvaliek vhodných do rôznych typov stanovištných podmienok.

Ísť späť