Študenti SPU si pripomenuli význam Nežnej s prvým porevolučným rektorom

napísal

Pred tridsiatimi rokmi  sa spustila lavína, ktorá zmietla totalitný režim. Nežnú revolúciu začali predovšetkým československí študenti. Patrili k nim aj tí naši - z vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre.

Udalosti z novembra 1989 a ich význam, ale najmä situáciu na vtedajšej Vysokej škole poľnohospodárskej, priblížil súčasným študentom SPU prvý porevolučný rektor prof. Ladislav Kabát. Spomienkové popoludnie k okrúhlemu výročiu revolúcie spojené s diskusiou sa uskutočnilo 20. novembra v Kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech aj za účasti manažmentu univerzity.   

„V pohnutých novembrových dňoch 1989 aj naši študenti, ku ktorým sa pripojili pedagógovia školy, vyslali jasný odkaz: Našou túžbou je žiť v slobodnej demokratickej krajine,“ povedal prof. L. Kabát. Následne mladej generácii priblížil atmosféru predrevolučných dní, zložitú situáciu, ktorá k nim viedla a najmä vyjadril hlboké uznanie študentom, ktorých aktivita strhla aj učiteľov, aby sa angažovali a diskutovali o spoločenskom vývoji. „Spoločnosť bola v tom období frustrovaná a boli to študenti, ktorí hnali vpred koleso spoločenského vývoja. Následne sa k nim pripojili pedagógovia, pretože bolo treba rozmýšľať o ďalšom chode a rozvoji našej školy,“ povedal L. Kabát. Priblížil aj mobilizačný dokument - Výzvu k učiteľom a zamestnancom VŠP, obsahujúci stanoviská a požiadavky, ktorý bol v tom období sformulovaný. Ako povedal, sedem bodov vyhlásenia, medzi ktorými je napr. dôsledné rešpektovanie princípov demokracie, humanizmu, vedeckosti a slobodnej svetonázorovej orientácie, je dodnes plne platných a nič by na nich nemenil.

Politický vývoj v krajine však napredoval rýchlejšie než sa očakávalo a tak tomu bolo aj na našej škole. Na predvianočnom stretnutí s vedením školy došlo po dlhších diskusiách k ďalšiemu významnému postupu v napĺňaní požiadaviek na personálne zmeny. Vedenie školy odstúpilo z akademických funkcií a bol daný súhlas k slobodnej voľbe nového rektora školy. Jeho voľba, na ktorej aktívne participovali aj študenti, sa uskutočnila 10. januára 1990.

Rektor VŠP – prof. Ladislav Kabát, bol prvým slobodne zvoleným rektorom na vysokých školách na Slovensku. Následne sa uskutočnili voľby dekanov fakúlt a na mnohých pracoviskách aj výmeny vo funkciách vedúcich katedier a iných základných pracovísk.

„Týmto vstúpila naša vysoká škola na novú cestu budovania jej histórie a novej akademickej a spoločenskej profilácie. Začal sa komplikovaný boj o realizáciu požiadaviek a plnenie cieľov, ktoré sme vo Výzve sformulovali. Mnoho času a energie novému vedeniu vzalo vyrovnávanie sa s dopadmi tvrdých politických rozhodnutí z rokov 1969 -72 na našich učiteľov,“ spomína prvý porevolučný rektor. Na záver konštatoval, že november 1989 bol dlho očakávanou zmenou a je rád, že bol jej spoluaktérom. „Nový režim priniesol spoločnosti celý rad zmien. Osobne najviac rád som za to, že sme vybojovali slobodu a demokraciu. Dôležité je však, aby si ľudia naplno uvedomovali výhody života v demokracii a dodržiavali  zásady právneho štátu.“

V rámci diskusie si na revolučné udalosti zaspomínal aj prof. Vladimír Rataj z Technickej fakulty, emeritní profesori – Ján Tomáš, Dušan Húska a Jozef Bulla, ale aj vtedajší účastník z radov študentov, dnes prodekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov doc. Ján Gažo. 

Na záver sa auditóriu prihovorila rektorka SPU doc. Klaudia Halászová. Vyzvala študentov, aby sa vždy aktívne zapájali do diania na univerzite a boli nositeľmi progresívnych myšlienok. 

 

Prof. Ladislav Kabát: November 1989 je nielen spomienka, ale aj výstraha a výzva

Novembrové a ponovembrové udalosti zachytené na stránkach dvojtýždenníka Poľnohospodár (december 1989 - február 1990)

 

 

Späť