Kurz Woman body transformation úspešne zahájený

24.2.2020 riaditeľ Centra univerzitného športu SPU v Nitre Paed.Dr. Ľubomír Urban v Malej telocvični CUŠ SPU v Nitre otvoril a úspešne zahájil 11-týždňový kurz s motívom : Woman body transformation. 21 účastníčok kurzu sa pod vedením študentky 4.ročníka FAPZ Bc.Magdalény Žemlovej bude stretávať až do mája vždy v pondelok a vo štvrtok a pravidelným cvičením pre zdravé, funkčné a krásne telo sa bude snažiť o dosiahnutie cieľa, nielen niečo zmeniť na svojich
telesných stránkach, ale hlavne postupne si osvojovať aktívny životný štýl s pravidelnou pohybovou aktivitou. Všetkým želáme odvahu a vytrvalosť potrebnú na ukončenie celého kurzu aj tranformáciu svojich životných štýlov.

Späť