Do plaveckej štafety sa zapojilo vyše sto študentov a zamestnancov SPU

Do plaveckej štafety sa zapojilo vyše sto študentov a zamestnancov SPU

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa prihlásila do plaveckej štafety slovenských univerzít 100 x 100 m, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku. Do súťaže sa zapojilo 104 študentov, zamestnancov i bývalých zamestnancov univerzity,  ktorí prišli podvečer 19. novembra do bazéna SPU odplávať štyri dĺžky.

Účastníkov privítal vedúci Centra univerzitného športu PaedDr. Ľubomír Urban a prorektor SPU Ing. Ivan Takáč, PhD., ktorí boli spolu s ostatnými lektormi CUŠ zároveň prvými plavcami celej štafety. Postupne až do 20. hodiny sa pridávali ďalší študenti a zamestnanci. Všetkým, ktorí svojou účasťou a výkonmi prispeli k úspešnému priebehu celej akcie, ďakujeme.

Celkový dosiahnutý čas najlepších 100 plavcov bol 3h 41min. Priemerný čas celej štafety bol 2 min. 21 s na 100 m plavecký úsek. Najlepší čas spomedzi mužov dosiahol Karaba Denis (FEŠRR), ktorý odplával 100 m za 59,9 s. Spomedzi žien to bola Knappová Paulína (FBP) s časom 1 min. 31 s.

Cieľ akcie sme splnili, keďže podmienkou bola účasť sto plavcov. Umiestnenie SPU v rámci Slovenska ešte nepoznáme, známe bude až po odplávaní štafiet na všetkých šiestich univerzitách.

Späť