Aktuálne pokyny k mobilitám (COVID-19)

  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyhodnotil epidemiologickú situáciu na území SR a informoval o plánovaných zmenách od 1.9.2020 http://www.uvzsr.sk/
  • obmedzenia na hraniciach a podmienky vstupu do krajínna stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info) alebo na stránke Európskej únie (https://reopen.europa.eu/sk/);
  • naďalej je potrebné dodržiavať odporúčané bezpečnostné a hygienické opatrenia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opatrenia SPU v Nitre, k mobilitám Erasmus+, s platnosťou od 1.9.2020

Z dôvodu ako sa vyvíja epidemiologická situácia s ohľadom na 2.vlnu COVID-19 je situácia s mobilitami Erasmus+ riešená nasledovne:

Pre študentov, ktorí sú toho času na mobilitách je potrebné vedieť:

Akademický rok 2020/2021 na SPU v Nitre začína 21.9.2020, preto sa odporúča návrat z mobility do 10.9.2020, aby bola dodržaná 10-dňová lehota pred začiatkom nástupu do študijného procesu.

Všetci s návratom po 10.9.2020 musia rátať taktiež s 10-dňovou lehotou pred nástupom do študijného procesu.

VYSIELANIE ŠTUDENTOV v rámci programu Erasmus+ KA103:

- štúdium : na mobility Erasmus+ v zimnom semestri 2020/2021 sa študenti nevysielajú, realizácia sa presúva na letný semester ak. roku 2020/2021

- stáž: študenti SPU nebudú v zimnom semestri ak. roku 2020/2021 vysielaní na stáže, realizácia sa presúva na letný semester, resp. s ohľadom na aktuálnu situáciu COVID-19,

- mobility absolventov sa realizujú aj naďalej

VYSIELANIE ŠTUDENTOV v rámci programu Erasmus+ KA107:

- štúdium : Vysielanie študentov na mobility Erasmus+ KA107 (svet) – výberové konanie bude zrealizované vo februári 2021, najskorší možný termín nástupu na mobilitu je september 2021

PRIJÍMANIE ŠTUDENTOV v rámci programu Erasmus+ KA103 / KA107

- štúdium a stáž: Prijímanie študentov na mobility (štúdium aj stáž) Erasmus+ KA103 je na zimný semester ak. roku 2020/2021 ZRUŠENÉ. Mobility sú plánované na letný semester ak. roku 2020/2021

Prijímanie študentov na mobility (štúdium aj stáž) Erasmus+ KA107 (svet) je zatiaľ bez zmeny – je aktuálne riešené v administratívnej rovine podpisovaním medziinštitucionánych zmlúv, nominácie študentov budú prijímané priebežne, najskorší možný termín nástupu na mobilitu bude týždeň pred začiatkom letného semestra 2020/2021.

VYSIELANIE ZAMESTNANCOV v rámci programu Erasmus+ KA103/ KA107

- výučba a školenie: mobility plánované v zimnom semestri ak. roku 2020/2021 sa nebudú realizovať, ich realizácia sa prekladá do letného semestra ak. roku 2020/2021.

PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV v rámci programu Erasmus+ KA103 / KA107

- výučba a školenie: mobility plánované v zimnom semestri ak.roku 2020/2021 sa nebudú realizovať, ich realizácia sa predkladá do letného semestra ak. roku 2020/2021.

INÉ PROGRAMY (NŠP, CEEPUS...)

- výučba a školenie: rieši sa individuálne, pre aktuálne informácie kontaktujte zodpovednú osobu určenú pre tieto programy.

TIETO INFORMÁCIE MAJÚ INFORMATÍVNY CHARAKTER A SÚ AKTUALIZOVANÉ V SÚVISLOSTI S VÝVOJOM SITUÁCIE. PRE INDIVIDUÁLNE RIEŠENIE SITUÁCIE KONTAKTUJTE ZODPOVEDNÚ OSOBU.