Cenník prenájmov

Kontakt:

 

Korešpondenčná adresa:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Kongresové centrum

Trieda A. Hlinku 2

949 76 Nitra

 

 

Rezervácia a objednávky:

Ing. Miloš Žigrai

milos.zigrai@uniag.sk

tel. 037/ 641 4874

mobil: +421 949/ 105 607Botanická záhrada SPU v Nitre

cenník platný od 1. 6. 2013

 

 

Počet osôb

Doba
prenájmu

Cena s DPH

Vonkajšie expozície

Fotografovanie

 

1h

20 €

Filmovanie, natáčanie videoklipov

 

1h

50 €

Svadobný obrad

do 70

1h

70 €

Svadobný obrad

nad 70

1h

100 €

Vnútorné expozície

Fotografovanie

max. 20

1h

30 €

Filmovanie, natáčanie, videoklip

max. 20

1h

70 €

Svadobný obrad

max. 20

1h

100 €

 
 
 
Kongresové centrum SPU v Nitre
prenájom priestorov, techniky a služieb

- cenník platný od 15. 2. 2009

Viac na

http://www.uniag.sk/sk/cennikkc/