Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,  sa 27. – 28. novembra zúčastnil na prvom fóre Európskej stratégie pre Dunajský región organizovanom vládou spolkovej krajiny Bavorsko a Európskou komisiou, ktoré sa konalo v Regensburgu v Nemecku. Výsledkom bolo podpísanie zmluvy o pripojení SPU k sieti Dunajských technologických centier.

vložil: Renáta Chosraviová

Rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil 19. novembra najúspešnejších študentov bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programov, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky vo vedeckej, výskumnej, športovej alebo kultúrnej činnosti.

vložil: SPU Web Editor

Pri príležitosti osláv 25. výročia programu Erasmus a 15-ročného jubilea programu na Slovensku sa v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít a pod záštitou rektora SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., uskutočnilo 19. novembra stretnutie s učiteľmi, ktorí v anglickom jazyku vyučujú zahraničných Erasmus študentov na SPU.

vložil: Renáta Chosraviová

Na veľkokapacitnej farme v Oponiciach Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku (VPP) SPU, s.r.o., Kolíňany sa 13. novembra konalo pracovné stretnutie ministra pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka s rektorom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v  Nitre prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., a manažmentom podniku.

vložil: SPU Web Editor

V programe študentských dní nitrianskych univerzít ani tento rok nechýbal atraktívny a medzi študentmi  veľmi obľúbený hokejový zápas. Priaznivci ľadového hokeja sa zišli 12. novembra na zimnom štadióne, aby povzbudili svoju univerzitu. O prvé vhadzovanie puku sa postarali rektori, za SPU prof. Peter Bielik a za UKF prof. Libor Vozár.