Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Stalo sa už dobrou tradíciou, že v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít sa pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva koná na SPU v Nitre slávnostné prijatie a ocenenie študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, športu či kultúry. Na návrh dekanov fakúlt rektorka doc. Klaudia Halászová aj tento rok ocenila 18 študentov.

vložil: SPU Web Editor

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa prihlásila do plaveckej štafety slovenských univerzít 100 x 100 m. Zapojilo sa do nej 104 študentov a zamestnancov univerzity, ktorí prišli podvečer 19. novembra do bazéna SPU, aby odplávali štyri dĺžky.

vložil: SPU Web Editor

Medzi finalistami  štvrtého ročníka celoslovenskej súťaže Pre vodu ani tento raz nechýbali študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Prvé miesto v otvorenej kategórii získal doktorand Ing. Miroslav Čibík, druhé miesto v kategórii tímov obsadili   študentky Anna Kulperová a Andrea Zajacová a doktorandi Ing. Miroslav Čibik a Ing. Martin Manina.

vložil: Renáta Chosraviová

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít a Dňa študentstva sa 19. novembra v Centre univerzitného športu SPU konal 1. ročník Halového futbalového turnaja Technikov, ktorý organizovala študentská časť Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Za mimoriadny a dlhodobý  prínos k rozvoju a prezentácii nášho regiónu si Nitriansky samosprávny kraj uctil tri významné osobnosti, medzi nimi aj emeritného profesora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Imricha Točku.