Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít a Dňa študentstva sa 19. novembra v Centre univerzitného športu SPU konal 1. ročník Halového futbalového turnaja Technikov, ktorý organizovala študentská časť Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Za mimoriadny a dlhodobý  prínos k rozvoju a prezentácii nášho regiónu si Nitriansky samosprávny kraj uctil tri významné osobnosti, medzi nimi aj emeritného profesora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Imricha Točku.

vložil: Renáta Chosraviová

V Botanickej záhrade SPU v Nitre bol úspešne ukončený aj druhý program z grantového kola Mením moje mesto 2019 finančne podporený Nitrianskou komunitnou nadáciou a mestom Nitra. V októbri a novembri prebiehalo zážitkovým spôsobom desať turnusových prednáškových cyklov určených primárne deťom na prvom stupni ZŠ.

vložil: SPU Web Editor

Akreditovaný kurz Predaj z dvora, ktorý prebiehal na pôde SPU v Nitre 14. a 15. novembra,  bol určený všetkým záujemcom o problematiku – podnikateľom ako aj nepodnikateľom, ktorí sa rozhodli predávať svoje vlastné produkty v malých množstvách priamo spotrebiteľom. Kurz úspešne ukončilo takmer 30 absolventov z rôznych regiónov Slovenska.

vložil: Renáta Chosraviová

Začiatkom novembra (8. - 9. 11.) sa konal 10. ročník Nitrianskeho vínneho festivalu v hradných pivniciach na Nitrianskom hrade. Na podujatí sa prezentoval aj Vysokoškolský poľnohospodársky podnik, s.r.o., Kolíňany, pod vedením konateľa Ing. Jána Lajdu. Na trh úspešne uviedli prvé mladé vína ročníka 2019.