Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Výnimočný priestor pred Aulou SPU v Nitre budú krášliť veľkorysé trvalkové záhony. Vďaka teplým jesenným dňom sa študentom Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva podarilo projekt výsadby trvalkových záhonov dotiahnuť do konca.

vložil: Renáta Chosraviová

Nadácia Claas ocenila spoluprácu s prof. Ing. Vladimírom Ratajom, PhD., z Technickej fakulty.   

vložil: SPU Web Editor

Na prvom ročníku veľtrhu vzdelávania Vysokoškolák 2019, ktorý sa konal 24. a 25. októbra na výstavisku Expo v Trenčíne nechýbali ani fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

vložil: SPU Web Editor

Prorektor SPU pre strategický rozvoj doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD., prijal 23. októbra delegáciu z indonézskej Andalas University, ktorú viedol rektor prof. Dr. Tafdil Husni.

vložil: SPU Web Editor

V Aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 23. októbra konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU v Nitre, na ktorom bol udelený čestný titul doctor honoris causa dvom významným osobnostiam medzinárodnej vedy: prof. Pavlovi Tlustošovi z Českej zemědělskej univerzity v Prahe a prof. Jánovi Kišgecimu z Univerzity v Novom Sade. Diplom a insígnie čestných doktorov im odovzdala rektorka  SPU v Nitre doc. Klaudia Halászová.