Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Svetový deň vody, ktorého cieľom je zamyslieť sa nad významom tejto životodarnej tekutiny a upozorňovať na stav a ochranu vôd vo svete, si ľudstvo každoročne pripomína 22. marca. K odborným a osvetovým akciám SDV sa pravidelne pripája aj Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Fakulta biotechnológie a potravinárstva  SPU v Nitre  si v rámci celoživotného vzdelávania a na požiadanie praxe – Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska, dala akreditovať kurz sladovníctvo a pivovarníctvo. V dňoch 21. a 22. marca ho úspešne ukončilo 38 absolventov, ktorí majú záujem o rekvalifikáciu či podnikanie v tejto oblasti. Certifikát o absolvovaní kurzu si prevzali z rúk dekana FBP prof. Jána Tomáša.

vložil: Renáta Chosraviová

Kariérne centrum SPU ako súčasť Kancelárie pre celoživotné vzdelávanie organizovalo 21. marca pre študentov 2. stupňa štúdia a budúcich absolventov SPU výberovú prednášku na tému Orientácia vo svete práce.

vložil: Renáta Chosraviová

Na výstavisku Agrokomplex sa od 20. do 23. marca koná 4. medzinárodný veľtrh poľnohospodárskej techniky a mechanizácie Agrosalón, kontraktačno-predajná výstava Rybárstvo, ktorú organizátori tento rok obohatili o výstavu Poľovníctvo. Významnou súčasťou veľtrhu je aj sprievodný odborný program, ktorý gestoruje Technická fakulta SPU v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre a Združenie mladých farmárov na Slovensku organizovali 19. marca v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka medzinárodnú vedeckú konferenciu Aktuálne problémy trhu s pôdou na Slovensku. Jej cieľom bolo zosúladiť vlastnícke a užívateľské vzťahy k pôde so záujmami hospodárskeho rozvoja vidieka.