Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Na SPU v Nitre sa pod záštitou dekanov jednotlivých fakúlt 23. apríla konali študentské vedecké konferencie a Veda mladých s medzinárodnou účasťou. 

vložil: SPU Web Editor

Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech podpísali v pondelok 15. apríla 2013 na pôde rezortu školstva minister Dušan Čaplovič a rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

vložil: Renáta Chosraviová

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič  8. apríla 2013 oznámil rektorovi SPU prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD., schválenie žiadosti SPU o nenávratný finančný príspevok (NFP) 26220220525 na projekt Vybudovanie výskumného centra „AgroBioTech“ s celkovou schválenou výškou NFP 24 993 512,29 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 26 308 960, 30 eur.

vložil: Renáta Chosraviová

Výsledkom kvalitnej odborárskej práce na SPU v Nitre je nová Kolektívna zmluva na roky 2013 - 2015, ktorú podpísali odborári s vedením univerzity 8. apríla. Jej podpísanie vyjadruje kontinuitu kolektívneho vyjednávania na SPU. Zaujímalo nás, aké nové benefity prináša všetkým zamestnancom univerzity?  • foto •

vložil: SPU Web Editor

Primátor Nitry Jozef Dvonč privítal 4. apríla v kongresovej sále mestského úradu delegáciu z juhokórejského mesta Gyeongju, vedenú primátorom Choi Yangom Sikom. Na prijatí sedemčlennej delegácie sa zúčastnili aj mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci oboch krajín, Dušan Bella a Sang-hoon Park, ako aj rektor SPU prof. Peter Bielik a prorektor UKF doc. Miroslav Tvrdoň.