Aktuálne informácie

vložil: Gabriela Slivinská

Európska komisia v rámci hodnotenia realizácie a dopadov vzdelávacieho programu EÚ Erasmus každoročne vyhlasuje súťaž úspešných príbehov univerzít. Keďže SPU v Nitre patrí na Slovensku medzi najúspešnejšie univerzity v realizácii  Erasmus Intenzívnych programov, prihlásili sme sa do súťaže i my a uspeli sme. Príbeh našej univerzity sa tak stal jedným z dvadsiatich najúspešnejších príbehov programu Erasmus v roku 2012.

vložil: Renáta Chosraviová

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU a Ing. Michal Abelovič, MSc., predseda  predstavenstva akciovej spoločnosti Považský cukor a predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku, 9. mája podpísali zmluvu o spolupráci v oblasti vzdelávania  a výskumu, odborného poradenstva  v oblasti poľnohospodárstva, potravinovej bezpečnosti a kvality potravín.

vložil: Renáta Chosraviová

Spolu a chutne (už 11 rokov) bol názov tohtoročného slávnostného galavečera, vrcholného hudobno-umeleckého a spoločenského podujatia Nitrianskych univerzitných dní 2013, ktorý sa konal 6. mája v Divadle Andreja Bagara v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Rektor SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a primátor Zlatých Moraviec Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc. , podpísali 29. apríla na pôde SPU dohodu  o spolupráci medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a mestom Zlaté Moravce.

vložil: Renáta Chosraviová

Na pôde Rektorátu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 29. apríla uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU. Súčasťou programu bolo  odovzdanie dekrétov deviatim novým docentom.