Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU, s.r.o., Kolíňany, ukončili osemdňovú žatvu a 31. júla slávnostne odovzdali tradičný žatevný veniec rektorovi SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD. Zároveň riaditeľ VPP Ing. Peter Brezovský, PhD., vyhodnotil priebeh žatevných prác.

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre zavŕšila viac ako trojročné úsilie o prevod budovy Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu (ŠVaPÚ), ktorá sa nachádza v priestoroch výstaviska Agrokomplex, v katastrálnom území Chrenová.

vložil: Renáta Chosraviová

SPU v Nitre sa na pozvanie Ministerstva pôdohospodárstva, Ministerstva zahraničných vecí a vedenia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu – SARIO zúčastnila 16. júla na oficiálnom stretnutí s účastníkmi obchodnej misie Kene na Slovensku.SPU v Nitre sa na pozvanie Ministerstva pôdohospodárstva, Ministerstva zahraničných vecí a vedenia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu – SARIO zúčastnila 16. júla na oficiálnom stretnutí s účastníkmi obchodnej misie Kene na Slovensku.

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa prostredníctvom svojich študentov a pedagógov aktívne zúčastní na riešení národného projektu - Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, predloženého v rámci operačného programu

vložil: SPU Web Editor

Od 1. do 12. júla sa konal šiesty ročník Nitrianskej letnej univerzity, ktorá je spoločným projektom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Univerzity Konštantína Filozofa a mesta Nitry, určeným deťom vo veku 9 - 12 rokov.