Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre navštívil 11. júna mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku Pan Weifang, ktorého sprevádzali spolupracovníci - prvý tajomník Wang Ji  a obchodný radca Wang Jingsong. Na pôde univerzity vzácnych hostí privítal rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prorektori, zástupcovia fakúlt a odborníci z univerzity spolupracujúci s čínskymi partnermi.

vložil: Renáta Chosraviová

Univerzitná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (UO OZ PŠaV) organizovala 10. júna v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka tradičné stretnutie so seniormi, bývalými pracovníkmi SPU.

vložil: Renáta Chosraviová

Na pozvanie rektora SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., sme na pôde SPU privítali prof. Waltera Leala z Hamburgskej univerzity aplikovaných vied v Nemecku,  riaditeľa výskumného a transferového centra  Applications of Life Sciences v Hamburgu, ktorý vystúpil s prednáškou na seminári Kurz vedeckého publikovania.

vložil: Renáta Chosraviová

Na Univerzite v Arkansase (USA) sa od 27. do 31.  mája konala medzinárodná konferencia, na ktorej SPU v Nitre reprezentoval rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ako aj zástupcovia Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.

vložil: Renáta Chosraviová

Prehliadku odrôd, ochrany a výživy rastlín a výstavu poľnohospodárskej techniky ponúkol 2. ročník celoslovenských dní poľa, ktoré sa konali 4. a  5. júna v Dvoroch nad Žitavou v okrese Nové Zámky. Medzi poľnohospodárov zavítal prezident republiky Ivan Gašparovič s predsedom vlády SR Robertom Ficom a ministrom pôdohospodárstva Ľubomírom Jahnátkom. Medzi pozvanými bol aj rektor SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.