Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU a Ing. Michal Abelovič, MSc., predseda  predstavenstva akciovej spoločnosti Považský cukor a predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku, 9. mája podpísali zmluvu o spolupráci v oblasti vzdelávania  a výskumu, odborného poradenstva  v oblasti poľnohospodárstva, potravinovej bezpečnosti a kvality potravín.

vložil: Renáta Chosraviová

Spolu a chutne (už 11 rokov) bol názov tohtoročného slávnostného galavečera, vrcholného hudobno-umeleckého a spoločenského podujatia Nitrianskych univerzitných dní 2013, ktorý sa konal 6. mája v Divadle Andreja Bagara v Nitre.

vložil: Renáta Chosraviová

Rektor SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a primátor Zlatých Moraviec Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc. , podpísali 29. apríla na pôde SPU dohodu  o spolupráci medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a mestom Zlaté Moravce.

vložil: Renáta Chosraviová

Na pôde Rektorátu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 29. apríla uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SPU. Súčasťou programu bolo  odovzdanie dekrétov deviatim novým docentom.

vložil: Renáta Chosraviová

Na pôde Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU, s.r.o., v Kolíňanoch sa  25. apríla uskutočnilo zasadnutie riadneho valného zhromaždenia VPP s účasťou rektora SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., kvestorky doc. Ing. Oľgy Roháčikovej, PhD., prorektora pre vedeckovýskumnú činnosť prof. Ing. Mariana Brestiča, CSc., konateľa VPP SPU, s.r.o., Ing. Petra Brezovského, PhD., a vedúcich pracovníkov podniku.