Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Galavečerom v DK Podborová sa 11. júla skončil trojdňový medzinárodný festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2013, na ktorom sa predstavil aj FS Zobor. O rok sa vysokoškoláci stretnú na pôde našej univerzity na festivale Akademická Nitra 2014.

vložil: SPU Web Editor

Skupina päťdesiatich študentov a pedagógov z Poľska, Česka, Maďarska, Slovenska, Ruska, Ukrajiny a Kazachstanu má za sebou prvý týždeň letnej školy EURUS AGRI 2013, ktorú v rámci Strategického projektu IVF č. 31110007 “Sustainability in Agrisector of V4 Countries and Cooperating Regions“ pripravila Slovenská poľnohospodárska univerzita v spolupráci členmi Vyšehradskej asociácie univerzít.

vložil: SPU Web Editor

26. júna 2013 navštívila SPU v Nitre delegácia z Čínskej akadémie poľnohospodárskych vied a Národného moderného poľnohospodárskeho mesta pre vedu a technológiu so sídlom v Pekingu, ktorú viedol jej riaditeľ, prof. Hui-yi Cai.

vložil: Renáta Chosraviová

Na Mendelovej univerzite  v Brne sa 25. júna konalo zasadnutie Vedeckej rady pri príležitosti udelenia čestného titulu doctor honoris causa prof. Ing. Danielovi Bírovi, PhD., dekanovi FAPZ a prof. Ing. Milanovi Križovi, DrSc., emeritnému profesorovi Technickej univerzity vo Zvolene.

vložil: Renáta Chosraviová

Tradičný deň otvorených dverí na VPP SPU, s.r.o., Kolíňany sa konal 24. júna za účasti vedenia univerzity na čele s Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., a odborných pracovníkov fakúlt v poradí už po dvanásty raz.