Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Po predchádzajúcich úspešných ročníkoch Dňa otvorených dverí Technickej fakulty SPU v Nitre v obchodnom centre Galéria Mlyny sa fakulta pod vedením dekana prof. Romana Gálika, 23. januára opäť úspešne prezentovala širokej verejnosti.

vložil: SPU Web Editor

Agroekológia, pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve, sociálny manažment a služby v agrosektore, automobilová doprava, manažérstvo prevádzky techniky. Päť nových študijných programov, ktoré sú v ponuke pre uchádzačov o denné bakalárske štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre pre akademický rok 2020/2021. Čo je ich náplňou?

vložil: SPU Web Editor

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala 17. januára 2020 v Prezidentskom paláci v Bratislave členov Slovenskej rektorskej konferencie  a členov predsedníctva Slovenskej akadémie vied.

vložil: SPU Web Editor

Začiatkom decembra 2019 sa na pôde Technickej fakulty SPU v Nitre uskutočnila EUR-ACE akreditácia študijného programu riadiace systémy vo výrobnej technike na bakalárskom aj inžinierskom stupni štúdia. Značka EUR-ACE garantuje splnenie najvyšších európskych štandardov kvality.

vložil: SPU Web Editor

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti a priaznivci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,

prajem Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a v nadchádzajúcom roku 2020 pevné zdravie, šťastie, lásku, porozumenie na pracovisku a v rodinách. Študentom zároveň veľa úspechov počas skúšok a radosť z nových poznatkov, ktoré získavajú pri štúdiu na našej univerzite.

Klaudia Halászová, rektorka SPU v Nitre