Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Akreditovaný kurz Predaj z dvora, ktorý prebiehal na pôde SPU v Nitre 14. a 15. novembra,  bol určený všetkým záujemcom o problematiku – podnikateľom ako aj nepodnikateľom, ktorí sa rozhodli predávať svoje vlastné produkty v malých množstvách priamo spotrebiteľom. Kurz úspešne ukončilo takmer 30 absolventov z rôznych regiónov Slovenska.

vložil: Renáta Chosraviová

Začiatkom novembra (8. - 9. 11.) sa konal 10. ročník Nitrianskeho vínneho festivalu v hradných pivniciach na Nitrianskom hrade. Na podujatí sa prezentoval aj Vysokoškolský poľnohospodársky podnik, s.r.o., Kolíňany, pod vedením konateľa Ing. Jána Lajdu. Na trh úspešne uviedli prvé mladé vína ročníka 2019.

vložil: SPU Web Editor

Dekanka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre doc. Oľga Roháčiková prevzala z rúk podpredsedníčky NSK a poslankyne NR SR Ing. Evy Antošovej pamätný list predsedu NSK Milana Belicu za úspešnú spoluprácu a podporu rozvoja NSK. Slávnostné oceňovanie bolo súčasťou workshopu na tému Spolupráca a podpora podnikateľských aktivít, ktorý 12. novembra organizoval Úrad NSK.

vložil: Renáta Chosraviová

Deň vysokoškoláka na Fakulte ekonomiky a manažmentu má už svoju tradíciu. Zmyslom je pomôcť študentom stredných škôl pri rozhodovaní sa o budúcom štúdiu a zároveň im poskytnúť predstavu o tom, ako vyzerá jeden deň študenta na univerzite.

vložil: Renáta Chosraviová

Súčasťou Študentských dní nitrianskych univerzít je už obľúbená akcia Erasmus Village. Aj na tohtoročnej, ktorá sa konala 13. novembra, zahraniční študenti študujúci na SPU a UKF v Nitre v rámci programov Erasmus+, bilaterálnej či inej spolupráce, ponúkli prostredníctvom expozícií a prezentácií svojich krajín a univerzít zaujímavé informácie „z prvej ruky“.