Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Ako každoročne, aj tento rok sa v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít uskutočnil obľúbený Klobásový festival. V študentskom domove A. Bernoláka sa 13. novembra zišlo súťažných osem tímov.

vložil: SPU Web Editor

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu privítali 20. novembra zástupcov Nestlé - najväčšej potravinárskej spoločnosti, s ktorou dlhodobo spolupracujú pri prepájaní skúseností z praxe s teoretickými poznatkami študentov. Cieľom organizátorov je zvyšovať uplatniteľnosť absolventov na trhu práce.

vložil: SPU Web Editor

V rámci Nitrianskych univerzitných dní sa 20. novembra pod Aulou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre uskutočnil druhý ročník podujatia Chlieb náš každodenný, ktorý organizuje Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulta biotechnológie a potravinárstva.

vložil: Renáta Chosraviová

Pred tridsiatimi rokmi  sa spustila lavína, ktorá zmietla totalitný režim. Nežnú revolúciu začali predovšetkým československí študenti. Patrili k nim aj tí naši - z vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Udalosti z novembra 1989 a ich význam, ale najmä situáciu na vtedajšej Vysokej škole poľnohospodárskej, priblížil súčasným študentom SPU prvý porevolučný rektor prof. Ladislav Kabát.

vložil: Renáta Chosraviová

Stalo sa už dobrou tradíciou, že v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít sa pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva koná na SPU v Nitre slávnostné prijatie a ocenenie študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, športu či kultúry. Na návrh dekanov fakúlt rektorka doc. Klaudia Halászová aj tento rok ocenila 18 študentov.