Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre v októbri otvorila novú študovňu – tento raz virtuálnu. Cieľom projektu je otestovať záujem študentov SPU o skriptá a učebnice v digitálnej forme.

vložil: Renáta Chosraviová

Veľkú príležitosť ako presvedčiť mladých ľudí, aby sa nebáli práce v agrosektore otvára pripravovaná reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Aká je šanca, že sa jej to podarí? Majú mladí ľudia voči práci v agrosektore predsudky? Ako im môže pomôcť štát? To boli hlavné otázky diskusie Agropolitika EÚ a podpora mladých farmárov. Organizoval ju 30. októbra v Kongresovom centre SPU v Nitre portál EURACTIV Slovensko s podporou EÚ, spoluorganizátorom bola SPU.

vložil: Renáta Chosraviová

V Aule Mendelovej univerzity v Brne sa 24. októbra uskutočnilo slávnostné zasadnutie Českej akadémie poľnohospodárskych vied (ČAZV) pri príležitosti 95. výročia jej založenie. Na slávnostnom zasadnutí sa zúčastnili aj emeritní členovia ČAZV prof. Jozef Bulla a prof. Ján Jech, ako aj prof. Jozef Golian, predseda SSPLPV pri SAV a člen ČAZV.

vložil: Renáta Chosraviová

Tekvica fest je už tradičná spoločenská akcia, ktorú každoročne počas jesene organizuje Botanická záhrada SPU v Nitre. Tohtoročná sa konala 25. októbra.

vložil: Renáta Chosraviová

V parku Botanickej záhrady SPU v Nitre sa 25. októbra konalo slávnostné otvorenie novej kolekcie popínavých drevín - Knižnice popínavých drevín.