Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Študenti a priaznivci Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre mohli zažiť predvianočnú atmosféru na jedinečnom podujatí - Vianočný deň FEM. Prvý ročník benefičnej vianočnej akcie, vianočných trhov spojených so sviatkom sv. Mikuláša, mal aj charitatívny rozmer.

vložil: SPU Web Editor

Nadácia Claas s cieľom podporovať budúci vývoj poľnohospodárstva a poľnohospodárskej techniky udeľuje každoročne ceny International Student Prize za obhájené bakalárske práce zamerané na poľnohospodársku techniku. Medzi ocenenými autormi nechýbajú ani študenti Technickej fakulty.

vložil: SPU Web Editor

Mať vzdelaného a rozumného spotrebiteľa, ktorý vie ako a ktoré potraviny nakupovať, je výhodou pre každú krajinu, jej ekonomiku, agropotravinárstvo, ale aj zdravotníctvo.  Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa preto už siedmy rok prostredníctvom súťažno-vzdelávacieho projektu Hovorme o jedle snaží vychovať novú, uvedomelú generáciu spotrebiteľov.

vložil: SPU Web Editor

Ako je už dlhé roky zvykom, prijatie nových študentov na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre býva spojené so slávnostným imatrikulačným plesom. Tento rok sa konal už šesťdesiaty prvýkrát.

vložil: Renáta Chosraviová

Pod záštitou EIT sa 27. - 28. novembra konal vo Varšave prvý ročník podujatia Foodhaton Let's beat up the food waste.