Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Na základe návrhov dekanov fakúlt SPU rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.,  udelil 18. novembra pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenenie 18 študentom našej univerzity, ktorí  sa svojimi aktivitami pričinili o šírenie dobrého mena svojej fakulty a alma mater.

vložil: Renáta Chosraviová

Počas netradičnej prednášky z agroturistiky, ktorá sa konala 13. novembra na SPU, osadili pred vchodom do hlavnej budovy univerzity tabuľku s logom Magna Via.Na slávnostnom akte sa zúčastnil rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., predstavenstvo Združenia Magna Via na čele s predsedom doc. Jozefom  Húskom, CSc., a študenti.

vložil: Renáta Chosraviová

Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval 22. októbra 35 nových vysokoškolských profesorov.  Medzi nimi je aj prof. Dana Tančinová z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU a prof. Klaudia Jomová z Fakulty prírodných vied UKF. Novým profesorkám 13. novembra zablahoželal aj rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik PhD.

vložil: SPU Web Editor

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 11. 11. 2013 nás  vo veku 82 rokov navždy opustil  dlhoročný pedagóg, bývalý akademický funkcionár, vynikajúci odborník, dobrý priateľ a kolega Dr. h.c. prof. Ing. Milan Demo, PhD.

vložil: Renáta Chosraviová

Na prvom zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej akadémie vied, ktoré sa konalo  17. októbra 2013, si z rúk predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka prevzali  menovacie dekréty noví členovia Vedeckej rady SAV.  Medzi nimi aj rektor SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.