Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied ocenila Ing. Tomáša Jambora, PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre a Ing. Jaromíra Vašíčka. PhD., FBP, NPPC-VÚŽV Nitra v Lužiankach.

vložil: Renáta Chosraviová

Kolektív Inštitútu ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti pri Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre koordinuje medzinárodný projekt Zachráňme ohrozené včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života. Bol pripravený v rámci medzinárodnej siete AgroBioNet v aktívnej spolupráci s dvanástimi partnermi a garantmi - výskumnými a vzdelávacími inštitúciami z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Arménska, Moldavska a Srbska. Účelom bolo podporiť Svetový deň včiel   (20. mája), vyhlásený OSN.

vložil: Renáta Chosraviová

Ďalší úspešný Erasmus+ KA2 Strategic Partnership projekt Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa posunul vo svojich aktivitách a v dňoch 24. - 25. mája sa konalo medzinárodné projektové stretnutie v priestoroch SPU v Nitre.

vložil: SPU Web Editor

Predstavitelia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. a doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD., sa 31. mája zúčastnili na univerzitných dňoch Národnej univerzity prírodných a environmentálnych vied v Kyjeve na Ukrajine.