Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov podľa príslušného zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov na návrh SPU v Nitre priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa  v odbore Technické vedy Ing. Marte Harničárovej, PhD., z Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technickej fakulty SPU. 

vložil: Renáta Chosraviová

SPU v Nitre 12. - 13. júna navštívila dvadsaťjeden členná skupina študentov stredných škôl z Ukrajiny, sprevádzaní deviatimi pedagógmi.

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied ocenila Ing. Tomáša Jambora, PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre a Ing. Jaromíra Vašíčka. PhD., FBP, NPPC-VÚŽV Nitra v Lužiankach.

vložil: Renáta Chosraviová

Kolektív Inštitútu ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti pri Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre koordinuje medzinárodný projekt Zachráňme ohrozené včely pre zlepšenie výživy, zdravia a kvality života. Bol pripravený v rámci medzinárodnej siete AgroBioNet v aktívnej spolupráci s dvanástimi partnermi a garantmi - výskumnými a vzdelávacími inštitúciami z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Arménska, Moldavska a Srbska. Účelom bolo podporiť Svetový deň včiel   (20. mája), vyhlásený OSN.

vložil: Renáta Chosraviová

Ďalší úspešný Erasmus+ KA2 Strategic Partnership projekt Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre sa posunul vo svojich aktivitách a v dňoch 24. - 25. mája sa konalo medzinárodné projektové stretnutie v priestoroch SPU v Nitre.