Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Aktívny pohyb – šport a relaxačné cvičenia sú efektívnym prostriedkom pre regeneráciu našich síl. V tomto zmysle sa niesol už tradičný jarný Športový deň zamestnancov SPU v Nitre. Zorganizovala ho Univerzitná organizácia Odborového zväzu PŠaV pri SPU v spolupráci s manažmentom univerzity a Centrom univerzitného športu.

vložil: Renáta Chosraviová

Až 187 vzoriek slovenských vín od 45 výrobcov, územne členených od Skalice až po Strážske, vo farebnej škále cez zelenkasté, zlatožlté, jantárové, pink, ružové, fialové, rubínovo-kávové, mohli 16. mája ochutnať účastníci jedenásteho ročníka celoslovenskej verejnej prehliadky súťažných vín VÍNO SPU 2019. Už tradične ho organizovala Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.  

vložil: Renáta Chosraviová

V Kongresovom centre SPU v Nitre sa 15. mája uskutočnila konferencia Univerzitnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPU v Nitre. V rámci programu prebehla aj voľba predsedu Výboru UO. 

vložil: Renáta Chosraviová

Katedra pedológie a geológie  v spolupráci s Katedrou botaniky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre organizovali 2. - 5. mája tridsiate prvé terénne geologicko – pôdoznalecko - botanické cvičenie vo vybraných lokalitách Slovenska. Bolo zamerané na overovanie priamo v teréne teoretických vedomostí študentov, ktoré nadobudli počas doterajšieho štúdia na univerzite.         

vložil: Renáta Chosraviová

Na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre v týchto dňoch prebieha kurz zameraný na pozemkové úpravy a geograficko-informačné systémy.