Aktuálne informácie

napísal SPU Web Editor

V rámci boja proti šíreniu koronavírusu a pomoci našim zdravotníkom sa do výroby ochranných štítov zapojila aj Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ochranné štíty, ktoré znižujú riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19, vyrábajú pracovnici fakulty pomocou 3D tlačiarní. Dokonca ich aj mierne vylepšili.

napísal SPU Web Editor

Zástupcovia Združenia siedmich výskumne a technicky orientovaných univerzít a Slovenskej akadémie vied vydali 6. apríla vyhlásenie o stave a perspektívach spoločenského ohodnotenia slovenskej vedy. Dôraz kladú na zodpovedný postoj štátu, ktorý by sa na vedu nemal spoliehať len v krízových časoch.

napísal SPU Web Editor

V súvislosti s otázkami týkajúcimi sa skúšania študentov je potrebné, aby sme pochopili, že sme v mimoriadnej situácii. V najbližších týždňoch sa karanténne opatrenia budú určite sprísňovať, čo znamená že v žiadnom prípade nebudeme môcť žiadať od študentov,  aby pricestovali z väčšej, či menšej vzdialenosti do Nitry na skúšku a to ani v prípade, ak by sme  chceli skúšať len malé skupiny.

napísal SPU Web Editor

Máločo dokáže vytvoriť krajšiu atmosféru jari ako žiarivo žlté kvety narcisov. V záhonoch pred aulou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktoré na jeseň vysadili  študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva v spolupráci s pracovníkmi Botanickej záhrady, zakvitli v týchto dňoch stovky žltých hlávok.

napísal SPU Web Editor

Zaujíma vás, aké služby ponúka Slovenská poľnohospodárska knižnica SPU počas platnosti opatrení proti koronavírusu?