Aktuálne informácie

napísal SPU Web Editor

V programe študentských dní nitrianskych univerzít ani tento rok nechýbal atraktívny a medzi študentmi  veľmi obľúbený hokejový zápas. Priaznivci ľadového hokeja sa zišli 12. novembra na zimnom štadióne, aby povzbudili svoju univerzitu. O prvé vhadzovanie puku sa postarali rektori, za SPU prof. Peter Bielik a za UKF prof. Libor Vozár.

napísal SPU Web Editor

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu navštívila 8. novembra 2012 zástupkyňa Európskej komisie z Riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru, pani Natascha Sanders spolu s PhDr. Denisou Filkornovou z Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu v rámci monitorovacej návštevy programu Erasmus v SR.

napísal SPU Web Editor

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky ocenil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič osobnosti a úspešné vedecko-technické tímy v roku 2012. Na návrh SPU v kategórii Osobnosť vedy a techniky udelil cenu aj prof. Ing. Jaroslavovi Antalovi, DrSc., z Katedry biometeorológie a hydrológie FZKI a v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov bola ocenená aj Ing. Mária Bihuňová, PhD., z  Katedry záhradnej a krajinnej architektúry FZKI. 

napísal SPU Web Editor

V piatok 9. novembra sa v B-pavilóne na výstavisku Agrokomplex uskutočnil 54. imatrikulačný ples študentov SPU. Podujatie otvoril rektor SPU Dr.h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ktorý študentov privítal a  zaželal im príjemnú zábavu. V programe vystúpila Zuzana Smatanová, Jamestown a Funny Jazz Quartet. O dobrú náladu, ktorá panovala až do skorého rána, sa postaral aj DJ Romčo.

napísal Renáta Chosraviová

Promócie absolventov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, odovzdanie menovacích dekrétov priznávajúcich vedecko-pedagogický titul docent, certifikátov absolventom prestížneho medzinárodného MBA štúdia Agrárny obchod a podnikanie, ako aj odovzdanie Pamätnej medaily SPU fakultám, to bola náplň slávnostného podujatia, ktoré sa konalo 26. októbra v aule za prítomnosti najvyšších predstaviteľov univerzity, spolupracovníkov a rodinných príslušníkov.