Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Pri príležitosti osláv 25. výročia programu Erasmus a 15-ročného jubilea programu na Slovensku sa v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít a pod záštitou rektora SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., uskutočnilo 19. novembra stretnutie s učiteľmi, ktorí v anglickom jazyku vyučujú zahraničných Erasmus študentov na SPU.

vložil: Renáta Chosraviová

Na veľkokapacitnej farme v Oponiciach Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku (VPP) SPU, s.r.o., Kolíňany sa 13. novembra konalo pracovné stretnutie ministra pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka s rektorom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v  Nitre prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., a manažmentom podniku.

vložil: SPU Web Editor

V programe študentských dní nitrianskych univerzít ani tento rok nechýbal atraktívny a medzi študentmi  veľmi obľúbený hokejový zápas. Priaznivci ľadového hokeja sa zišli 12. novembra na zimnom štadióne, aby povzbudili svoju univerzitu. O prvé vhadzovanie puku sa postarali rektori, za SPU prof. Peter Bielik a za UKF prof. Libor Vozár.

vložil: SPU Web Editor

Slovenskú poľnohospodársku univerzitu navštívila 8. novembra 2012 zástupkyňa Európskej komisie z Riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru, pani Natascha Sanders spolu s PhDr. Denisou Filkornovou z Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu v rámci monitorovacej návštevy programu Erasmus v SR.

vložil: SPU Web Editor

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky ocenil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič osobnosti a úspešné vedecko-technické tímy v roku 2012. Na návrh SPU v kategórii Osobnosť vedy a techniky udelil cenu aj prof. Ing. Jaroslavovi Antalovi, DrSc., z Katedry biometeorológie a hydrológie FZKI a v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov bola ocenená aj Ing. Mária Bihuňová, PhD., z  Katedry záhradnej a krajinnej architektúry FZKI.