Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Najstarší filmový festival na Slovensku s prioritnou tematikou poľnohospodárstva a rozvoja vidieka - Agrofilm,  otvoril svoje brány už po dvadsiaty deviaty raz. Spoluorganizátorom  tohtoročného podujatia je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Na slávnostnom otvorení, ktoré sa už tradične konalo 30. septembra  v Centre výskumu živočíšnej výroby v Nitre - Lužianky, sa zúčastnilo vedenie SPU na čele s rektorom Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD.

vložil: SPU Web Editor

Známe slovenské kapely ako Para, Bijouterrier, Známe tváre, Vklude, Massriot, Borra, Odpi si z koláča, Fresh out of the bus,   ale aj DJ Roman, folkloristi zo súboru Zobor, zástupcovia záujmových krúžkov SPU a ďalší účinkujúci vystúpili na oficiálne prvom ročníku SPU FESTu. Koncert pre študentov pri príležitosti nového akademického roka sa konal pod záštitou rektora SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing.Petra Bielika, PhD.

vložil: Renáta Chosraviová

Katedra práva Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre  iniciovala spoluprácu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) pri riešení výskumnej úlohy.

vložil: Renáta Chosraviová

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 23. septembra konalo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2013 – 2014.

vložil: SPU Web Editor

Výročné zasadnutie Vyšehradskej univerzitnej asociácie sa tento rok konalo na Mendelovej univerzite v Brne, v termíne 12.-14. septembra. Na stretnutí sa zúčastnilo 33 zástupcov partnerských univerzít.