Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 11. 11. 2013 nás  vo veku 82 rokov navždy opustil  dlhoročný pedagóg, bývalý akademický funkcionár, vynikajúci odborník, dobrý priateľ a kolega Dr. h.c. prof. Ing. Milan Demo, PhD.

vložil: Renáta Chosraviová

Na prvom zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej akadémie vied, ktoré sa konalo  17. októbra 2013, si z rúk predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka prevzali  menovacie dekréty noví členovia Vedeckej rady SAV.  Medzi nimi aj rektor SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

vložil: Renáta Chosraviová

Na návštevu SPU v Nitre zavítala 5. novembra šesťčlenná delegácia z Indie, vedená MUDr. Mukulom Sangmaom, premiérom štátu Meghálaja, ležiaceho v severovýchodnej časti krajiny, ktorého ekonomika je zameraná najmä na poľnohospodárstvo.

vložil: SPU Web Editor

Dvojčlenná delegácia SPU v Nitre pod vedením rektora, Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., sa 23. a 24. októbra 2013 zúčastnila na otváracom „kick off“ mítingu projektu 7. RP „NoGAP“ - Knowledge Transfer Community to bridge the gap between research, innovation and business creation.

vložil: Renáta Chosraviová

Na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 25. októbra konala pracovná návšteva prof. RNDr. Josefa  Hyneka, MBA, Ph.D., rektora Univerzity Hradec Králové (UHK),  doc. RNDr. Petry Poulovej, Ph.D., prodekanky pre vedu a zahraničné vzťahy a doc. Mgr. Tomáša Kozela, Ph.D., prodekana pre študijné záležitosti.