Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Univerzita tretieho veku  ako forma celoživotného vzdelávania má už dvadsaťpäť rokov svoje trvalé miesto aj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Počas tohto obdobia ho už ukončilo vyše dvetisíc absolventov. Devätnásteho júna k nim pribudlo ďalších stoosem.

vložil: SPU Web Editor

Kazašská národná poľnohospodárska univerzita v Almaty udelila rektorovi SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD., titul čestného profesora. Diplom si prevzal 18. júna z rúk prorektora kazašskej univerzity prof. Tireuova Kanata Maratovicha.

vložil: SPU Web Editor

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 15. júna po prvýkrát v jej histórii uskutočnila „zlatá“ promócia. Absolventi niekdajšej Vysokej školy poľnohospodárskej z roku 1968 si takto symbolicky obnovili inžiniersky titul.

vložil: SPU Web Editor

V tomto roku sa konal 2. ročník slovenskej edície celosvetového projektu Pre ženy vo vede, ktorý vyhlasuje Spoločnosť L'Oréal Slovensko v spolupráci so svetovou organizáciou UNESCO, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity a Slovenskou akadémiou vied. Cieľom projektu je upozorniť na prácu slovenských vedkýň a upriamiť pozornosť médií na ich talent a úspechy, aby v nich mohla mladá generácia vidieť vzory a motivovala ju k zvoleniu vedeckej kariéry.

vložil: SPU Web Editor

Za účasti členov Rady Výskumného centra AgroBioTech, gestorov laboratórií a pozvaných hostí sa 14. júna uskutočnilo riadne zasadnutie Rady VC ABT,  na ktorom boli prezentované informácie zamerané na nasledujúce monitorovacie obdobie projektu Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech.