Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Katedra regionálnej bioenergetiky a Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR v spolupráci so Združením pre poľnohospodársku biomasu Agrobioenergia organizovali 6. septembra Deň bioenergetiky. 

vložil: Renáta Chosraviová

Na zasadnutí AS Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre sa 12. septembra konali voľby dekana na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022.

vložil: Renáta Chosraviová

Na Technickej fakulty  SPU v Nitre sa 11. septembra  na zasadnutí AS TF SPU konali voľby kandidáta na dekana fakulty.

vložil: SPU Web Editor

Trinásteho septembra privíta Nitra a Slovenská poľnohospodárska univerzita účastníkov basketbalového turnaja európskej ligy žiakov do 14 rokov EYBL U14.

vložil: Renáta Chosraviová

Na Fakulte poľnohospodárskych a potravinárskych vied a environmentálneho manažérstva Univerzity v Debrecíne (UD) v Maďarsku sa 2.-  4. septembra konalo valné zhromaždenie Vyšehradskej asociácie univerzít – VUA. Zúčastnilo na ňom takmer 40 zástupcov univerzít a inštitúcií VUA.