Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa prostredníctvom svojich študentov a pedagógov aktívne zúčastní na riešení národného projektu - Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, predloženého v rámci operačného programu

vložil: SPU Web Editor

Od 1. do 12. júla sa konal šiesty ročník Nitrianskej letnej univerzity, ktorá je spoločným projektom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Univerzity Konštantína Filozofa a mesta Nitry, určeným deťom vo veku 9 - 12 rokov.

vložil: SPU Web Editor

Galavečerom v DK Podborová sa 11. júla skončil trojdňový medzinárodný festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2013, na ktorom sa predstavil aj FS Zobor. O rok sa vysokoškoláci stretnú na pôde našej univerzity na festivale Akademická Nitra 2014.

vložil: SPU Web Editor

Skupina päťdesiatich študentov a pedagógov z Poľska, Česka, Maďarska, Slovenska, Ruska, Ukrajiny a Kazachstanu má za sebou prvý týždeň letnej školy EURUS AGRI 2013, ktorú v rámci Strategického projektu IVF č. 31110007 “Sustainability in Agrisector of V4 Countries and Cooperating Regions“ pripravila Slovenská poľnohospodárska univerzita v spolupráci členmi Vyšehradskej asociácie univerzít.

vložil: SPU Web Editor

26. júna 2013 navštívila SPU v Nitre delegácia z Čínskej akadémie poľnohospodárskych vied a Národného moderného poľnohospodárskeho mesta pre vedu a technológiu so sídlom v Pekingu, ktorú viedol jej riaditeľ, prof. Hui-yi Cai.