Aktuálne informácie

vložil: Renáta Chosraviová

Na pôde SPU v Nitre sa 9. septembra konalo stretnutie vedenia univerzity na čele s rektorom Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., so zástupcami kanadských univerzít - viceprezidentom Harleyom L. d'Entremontom a  riaditeľkou medzinárodných iniciatív Karen Strangovou z Nipissing University, ako aj  prezidentkou Liane Royovou a predstaviteľkou kancelárie medzinárodného rozvoja Jocelyne Landryovou  z Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.

vložil: Renáta Chosraviová

Na  40. ročníku výstavy Agrokomplex, ktorá sa konala od 22. do 25. augusta, nechýbala ani Slovenská poľnohospodárska univerzita.  Návštevníkov zaujala svojou expozíciou, ktorú navrhla a vytvorila Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva v spolupráci s Botanickou záhradou SPU, Kanceláriou komunikácie a práce s verejnosťou a Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou.

vložil: Renáta Chosraviová

Na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU, s.r.o., Kolíňany, ukončili osemdňovú žatvu a 31. júla slávnostne odovzdali tradičný žatevný veniec rektorovi SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD. Zároveň riaditeľ VPP Ing. Peter Brezovský, PhD., vyhodnotil priebeh žatevných prác.

vložil: Renáta Chosraviová

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre zavŕšila viac ako trojročné úsilie o prevod budovy Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu (ŠVaPÚ), ktorá sa nachádza v priestoroch výstaviska Agrokomplex, v katastrálnom území Chrenová.

vložil: Renáta Chosraviová

SPU v Nitre sa na pozvanie Ministerstva pôdohospodárstva, Ministerstva zahraničných vecí a vedenia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu – SARIO zúčastnila 16. júla na oficiálnom stretnutí s účastníkmi obchodnej misie Kene na Slovensku.SPU v Nitre sa na pozvanie Ministerstva pôdohospodárstva, Ministerstva zahraničných vecí a vedenia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu – SARIO zúčastnila 16. júla na oficiálnom stretnutí s účastníkmi obchodnej misie Kene na Slovensku.