Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala 17. januára 2020 v Prezidentskom paláci v Bratislave členov Slovenskej rektorskej konferencie  a členov predsedníctva Slovenskej akadémie vied.

vložil: SPU Web Editor

Začiatkom decembra 2019 sa na pôde Technickej fakulty SPU v Nitre uskutočnila EUR-ACE akreditácia študijného programu riadiace systémy vo výrobnej technike na bakalárskom aj inžinierskom stupni štúdia. Značka EUR-ACE garantuje splnenie najvyšších európskych štandardov kvality.

vložil: SPU Web Editor

Vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti a priaznivci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,

prajem Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a v nadchádzajúcom roku 2020 pevné zdravie, šťastie, lásku, porozumenie na pracovisku a v rodinách. Študentom zároveň veľa úspechov počas skúšok a radosť z nových poznatkov, ktoré získavajú pri štúdiu na našej univerzite.

Klaudia Halászová, rektorka SPU v Nitre

vložil: SPU Web Editor

V  národnej súťaži mladých talentovaných ľudí Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2018/2019 zvíťazili v troch z dvanástich kategórií doktorandi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: Ing. Patrik Kósa z Technickej fakulty, Ing. Dana Rajnincová, PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Ing. Peter Šedík, PhD., z Fakulty ekonomiky a manažmentu.

vložil: SPU Web Editor

Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre sa 17. decembra 2019 konali voľby kandidáta na dekana. V prvom kole tajných volieb bola jednomyseľne zvolená  doterajšia dekanka doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., ktorá fakultu povedie aj v nasledujúcom funkčnom období 2020 – 2024.