Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Vstupné priestory Galérie Mlyny patrili 6. februára katedrám a pracoviskám Technickej fakulty. Záujemcom o štúdium a širokej verejnosti prezentovali nielen akreditované študijné programy, ktoré na fakulte ponúkajú, ale návštevníci si mohli na „vlastnej koži“ vyskúšať aj rôzne novinky zo sveta techniky a technológií.  

vložil: SPU Web Editor

Na sneme Združenia  arborét a botanických záhrad Slovenska, ktorý sa konal 8. februára v Košiciach, bola za predsedníčku na nasledujúce funkčné obdobie vymenovaná Ing. Erika Mňahočnáková, PhD., riaditeľka Botanickej záhrady SPU v Nitre.

vložil: SPU Web Editor

Na decembrovom stretnutí členov SAFE konzorcia - Európskeho združenia pre bezpečnosť potravín so sídlom Bruseli bola Fakulta biotechnológií a potravinárstva SPU v Nitre prijatá za nového člena asociácie.

vložil: SPU Web Editor

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske  a veterinárske vedy pri SAV vyhlásila víťazov súťaže mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Medzi ocenenými boli mladí vedci z SPU v Nitre.

vložil: SPU Web Editor

V centrálnom areáli univerzity,  neďaleko skleníkov Botanickej záhrady SPU, vládne stavebný ruch. Už o rok tu má stáť nová trojpodlažná  budova archívu a knižnice. Na postup stavebných prác sa 29. januára v rámci interného kontrolného dňa prišiel pozrieť aj rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., a kvestorka SPU doc. Ing. Izabela Adamičková, PhD.