Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Hoci je predajňa skrípt počas platnosti opatrení proti koronavírusu zatvorená, Vydavateľstvo SPU ponúka predaj literatúry prostredníctvom e-shopu na hlavnej stránke univerzity alebo Vydavateľstva. Záujemcovia tu nájdu tiež viacero voľne dostupných e-publikácií a časopisy vydávané univerzitou.

vložil: SPU Web Editor

Milí študenti, vážení kolegovia, zamestnanci a priaznivci SPU, s príchodom jari každoročne všetci očakávame aj najkrajšie sviatky tohto ročného obdobia. Už tradične ich spájame s prebúdzaním prírody, s novým začiatkom, novým životom. 

vložil: SPU Web Editor

V rámci boja proti šíreniu koronavírusu a pomoci našim zdravotníkom sa do výroby ochranných štítov zapojila aj Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ochranné štíty, ktoré znižujú riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19, vyrábajú pracovnici fakulty pomocou 3D tlačiarní. Dokonca ich aj mierne vylepšili.

vložil: SPU Web Editor

Zástupcovia Združenia siedmich výskumne a technicky orientovaných univerzít a Slovenskej akadémie vied vydali 6. apríla vyhlásenie o stave a perspektívach spoločenského ohodnotenia slovenskej vedy. Dôraz kladú na zodpovedný postoj štátu, ktorý by sa na vedu nemal spoliehať len v krízových časoch.

vložil: SPU Web Editor

V súvislosti s otázkami týkajúcimi sa skúšania študentov je potrebné, aby sme pochopili, že sme v mimoriadnej situácii. V najbližších týždňoch sa karanténne opatrenia budú určite sprísňovať, čo znamená že v žiadnom prípade nebudeme môcť žiadať od študentov,  aby pricestovali z väčšej, či menšej vzdialenosti do Nitry na skúšku a to ani v prípade, ak by sme  chceli skúšať len malé skupiny.