Aktuálne informácie

vložil: SPU Web Editor

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa pridáva k iniciatíve, ktorú odštartovala Potravinárska komora Slovenska a Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska. Jej myšlienkou je pomôcť pri nedostatku pracovných síl v potravinárskom priemysle. K tejto iniciatíve sa postupne pridali aj ostatné priemyselné zväzy a združenia na čele so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou.

vložil: SPU Web Editor

Vážené kolegyne, kolegovia,

dovoľte mi, aby som Vám úprimne zablahoželala ku Dňu učiteľov a vyjadrila úctu a poďakovanie za Vašu prácu. Na povolanie učiteľa sa vždy kládli veľké požiadavky. Avšak v súčasnej pohnutej dobe sa od pedagóga vyžaduje byť profesionálom, ovládajúcim nielen najmodernejšie technológie a metodiky vzdelávania, ale aj schopnosť analyzovať podstatu hlbokých zmien a procesov prebiehajúcich v spoločnosti, ktoré život prináša.

vložil: SPU Web Editor

Výskumný tím Katedry strojov a výrobných systémov Technickej fakulty SPU v Nitre rozšíril v tomto pestovateľskom roku testovanie variabilného hnojenia obilnín aj na porasty repky olejnej. Je to po prvýkrát, čo sa na Slovensku využil tento spôsob hnojenia repky.

vložil: SPU Web Editor

V Slovenskej poľnohospodárskej knižnici pri SPU otvorili začiatkom marca výstavu obrazov Kataríny Kukovej s názvom Obrazy – príbehy, ktorá prezentuje súbor malieb z viacerých etáp autorkinej výtvarnej tvorby, inšpirovaný umeleckými, hudobnými a literárnymi dielami.